Onderzoeksrapporten

CHLOOR Validatie van de bemonstering en analyse van chloor volgens EPA method 26 en VDI 3488 Blatt 2 [PDF - 113 Kb]

Validatie van de bemonstering en analyse van chloor volgens EPA method 26 en gemodificeerde methode (vervolg) [PDF - 767 Kb]

Test van de compendiummethode voor chloor in aanwezigheid van CO2 [PDF - 436 Kb]
CO Equivalentie van CO meting met de referentiemethode en bepaling van de meetonzekerheid volgens prEN 15058 [PDF - 438 Kb]
DIOLEN De kwantitatieve bepaling van op XAD-7 geadsorbeerde DIOLEN met GC-FID [PDF - 88 Kb]
FENOL Validatie van de bemonstering van fenol in water en analyse met de 4-amino-antipyrine-methode [PDF - 108 Kb]
FLUORIDE Validatie van de generatie en bemonstering met aansluitende analyse van fluoride volgens NBN T95-501 [PDF - 351 Kb]
FORMALDEHYDE Validatie van de bemonstering van formaldehyde volgens EPA-methode 0011 en aansluitende HPLC-analysemethode (DNPH-methode) [PDF - 156 Kb]

Validatie van de bemonstering en spectrofotometrische analyse van formaldehyde volgens EPA methode 316 [PDF - 90 Kb]
NH3 Validatie van een meetmethode voor NH3 in emissies [PDF - 1,9 Mb]
NOx Equivalentietesten van NO/NO2-meting met NDIR/NDUV met de referentiemethode volgens EN 14792 met chemiluminescentie [PDF - 821 Kb]
PERCHLOORETHYLEEN Ontwikkeling van een meetmethode om de concentratie van PER (tetrachlooretheen) in de lucht te bepalen voor textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel [PDF - 2,6 Mb]
SO2 Equivalentietesten van de SO2 meting in emissies (NDUV) met de referentiemethode EN 14791 [PDF - 464 Kb]
STOFHINDER Meetmethode voor potentiële stofhinder [PDF - 36 Mb]
TRICHLOORAMINE Validatieverslag van de meetmethode van trichlooramine in zwembadlucht [PDF - 2,4 Mb]
VOS Ontwikkeling van meetmethodieken voor de kwantificatie van vluchtige organische stoffen [PDF - 9,5 MB]

Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actief kool geadsorbeerde Vluchtige Organische Stoffen met GC-MS [PDF - 614 Kb]

Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde Vluchtige Organische Stoffen met GC-MS [PDF - 595 Kb]
WATER Conformiteit van de waterbepaling in gasstromen door condensatie/adsorptie op silicagel met de EN 14790 en validatie van de dauwpuntsmonitor M&C Optica [PDF - 570 Kb]

Compendium lucht: Bepaling van water in gasstromen [PDF - 255 Kb]
MEETGASKOELERS Richtlijnen voor omgang met meetgaskoelers bij de meting van NO2 en SO2 in vochtig afgas (5,5 Mb)