Onderzoeksrapporten

Studies uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen.

 

TITEL DATUM PDF

Bepalen van de totale meetonzekerheid voor de parameters pH en organische C in bodem (inclusief monstername)

C. Vanhoof, J. De Wit, E. Poelmans, W. Wouters, K. Tirez

mei 2012 2472 KB

Bepalen van de totale meetonzekerheid voor de parameters pH en organische C in bodem (inclusief monstername)

C. Vanhoof, J. De Wit, E. Poelmans, W. Wouters, K. Tirez

april 2011 1840 KB

Vergelijkende metingen van pH in bodem

C. Vanhoof, H. Van den Broeck, S. Hofman, Groep AN, K. Tirez

nov 2009 1373 KB

Gelijkwaardigheid van verschillende analysemethoden voor de bepaling van organische koolstof in bodem

H. Van den Broeck, J. Patyn, V. Hermans, R. Van Cleuvenbergen

dec 2007 502 KB 

Bepaling van pH in bodem

C. Vanhoof, B. Van Hasselt, K. Duyssens en K. Tirez

feb 2007 201 KB 

Bepaling van het organische koolstofgehalte in bodem

C. Vanhoof, K. Duyssens en K. Tirez

okt 2006 265 KB