Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)

Bij Ministerieel Besluit (MB) wordt het Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) vastgesteld. Het besluit met de inhoudstabel wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De methoden, opgenomen in de voormelde inhoudstabel van het meest recente MB houdende vaststelling van het LUC, moeten steeds toegepast worden, tenzij specifiek anders vermeld in het besluit.

De rubriek ontwerpmethoden bevat procedures ter info en worden slechts definitief na publicatie van het MB houdende vaststelling van het LUC in het Belgisch Staatsblad.

 

COMPENDIUM VOOR DE MONSTERNEMING, METING EN ANALYSE VAN LUCHT (LUC)
MINISTERIEEL GOEDGEKEURDE VERSIE DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN BELGISCH STAATSBLAD
versie van 11 april 2017 01/01/2017 LUC updates BS 27 april 2017
versie van 22 december 2015 01/01/2016 LUC updates BS 14 jan 2016
versie van 19 december 2014 01/01/2015 LUC updates BS 08 jan 2015
versie van 28 juni 2013 01/07/2013 LUC updates BS 17 juli 2013
versie van 23 april 2012 01/07/2012   BS 23 mei 2012
ONTWERPMETHODEN      
wijzigingen t.o.v. Ministrieel goedgekeurde versie van 11 april 2017   LUC updates