Compendium voor monsterneming en analyse in het kader van bodembescherming (BOC)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC) en de code van goede praktijk bodembescherming terugvinden die moeten toegepast worden in het kader van de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming, en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
 

COMPENDIUM VOOR MONSTERNEMING, METING EN ANALYSE
IN HET KADER VAN BODEMBESCHERMING (BOC)
versie van januari 2008
versie van mei 2007
MINISTERIEEL GOEDGEKEURDE VERSIE DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN BELGISCH STAATSBLAD
versie van 12 oktober 2017  01/09/2017    05/12/2017
versie van 22 december 2015 01/01/2016 BOC update 14/01/2016
versie van 8 juli 2014 01/07/2014   06/08/2014
versie van 25 juli 2011  01/09/2011   05/08/2011
versie van 20 december 2010 01/01/2011    29/12/2010
CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING
versie van februari 2015
versie van augustus 2014
versie van september 2011
versie van januari 2011
versie van januari 2008
versie van mei 2007