Compendium voor monsterneming en analyse in het kader van bodembescherming (BOC)

 

COMPENDIUM VOOR MONSTERNEMING, METING EN ANALYSE
IN HET KADER VAN BODEMBESCHERMING (BOC)
versie van mei 2007
versie van januari 2008
MINISTERIEEL GOEDGEKEURDE VERSIE DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN BELGISCH STAATSBLAD
versie van 20 december 2010 01/01/2011    29/12/2010
versie van 25 juli 2011 01/09/2011   05/08/2011
versie van 8 juli 2014 01/07/2014   06/08/2014
versie van 22 december 2015 01/01/2016 BOC update 14/01/2016
versie van 12 oktober 2017 01/09/2017   05/12/2017
CODE VAN GOEDE PRAKTIJK
versie van mei 2007
versie van januari 2008
versie van januari 2011
versie van september 2011
versie van augustus 2014
versie van februari 2015