Lijsten erkende laboratoria

Erkende laboratoria water

Erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater of drinkwater  met overzicht van de pakketten conform VLAREL vindt u terug op de website van het Departement Omgeving.

 

Erkende laboratoria lucht

Erkende laboratoria in de discipline lucht met overzicht van de pakketten conform VLAREL vindt u terug op de website van het Departement Omgeving.

 

Erkende laboratoria bodembescherming

Lijst met erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming  in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 

Erkende laboratoria bodem en afval

De lijst met de erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van afvalstoffen en bodem in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet vindt u op de website van OVAM.

 

Erkende laboratoria veevoerder, mest en bodem

De lijst met de erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van veevoeder, mest en bodem in het kader van het Mestdecreet vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.