Kwaliteitsborging van vast opgestelde emissiemeettoestellen

Code van goede praktijk

Vlarem-II verplicht bepaalde inrichtingen om hun emissies continu te meten en te registreren. Deze door Vito opgestelde "Code van Goede Praktijk", geeft een beschrijving van de van toepassing zijnde (rand)voorwaarden voor deze metingen.

Het volledige rapport (versie februari 2017) downloaden [PDF - 890 KB]

 

Werkgroep 'Implementatie EN14181 in Vlaanderen'

Werkgroepvergadering dd. 09/05/2007