Gearchiveerde versies BAM

Hieronder kan u het huidige compendium bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder (BAM) terugvinden. Het BAM wordt ministerieel goedgekeurd. De inhoudstabel en de datum van inwerkingtreding van het BAM worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

TOE TE PASSEN BAM DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE BELGISCH STAATSBLAD
goedgekeurde versie van juni 2010 01/10/2010 BAM updates BS 11 augustus 2010

 

Hieronder kan u de vorige versies van het BAM terugvinden.

 

VORIGE VERSIES BAM DATUM
INWERKINGTREDING
OVERZICHT WIJZIGINGEN T.O.V. VORIGE VERSIE BELGISCH STAATSBLAD