Vlot en duurzaam mobiel - met digitaal en delen anders onderweg

Mobiliteit neemt een belangrijke plaats in in de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In haar recente “boodschap voor de volgende federale regering” heeft de FRDO benadrukt dat mobiliteit ook een essentiële bekommernis voor duurzame ontwikkeling is in ons land. De transportvraag en de mobiliteit blijven voortdurend groeien. Er was altijd al veel aandacht voor het woon-werkverkeer. Andere verplaatsingsmotieven krijgen nu ook meer belang. De e-commerce zorgt eveneens voor een toenemend goederenverkeer. De gevolgen van dat alles kennen we: files, tijdverlies, luchtvervuiling en gezondheidsproblemen, klimaatverandering,…

Voorlopig programma

9u00      Onthaal, registratie

9u30      Inleiding, Prof. Sebastien Lizin

9u35      De uitdagingen van mobiliteit

  • Stand van zaken en vooruitzichten inzake mobiliteit in België : FOD Mobiliteit, Federaal Planbureau
  • Sociaaleconomische uitdagingen : Xavier Tackoen, Espaces-Mobilités
  • Mobiliteit en milieu  : Yoann Le Petit, Transport and Environment

10u35    Governance inzake mobiliteit: Frédéric Dobruszkes, ULB

10u55    Koffiepauze

11u15    Deeleconomie… welke rol is er voor mobiliteit?

  • Studie “welke innovatieve economische modellen voor een duurzame mobiliteit?”  : Bruno Van Zeebroeck, Transport and Mobility Leuven
  • Studie Innovatieve Economische Modellen (IEM) “Waarom ontwikkelen deze IEM zich niet verder?”: Koen Miseur, Vlaanderen
  • Duurzame platformen van deeleconomie: aankondiging van een award: Christian Ferdinand, FOD Economie
  • Presentatie van de resultaten van een enquête inzake deelmobiliteit: FOD Mobiliteit
  • MaaS (Mobility as a Service): de oplossing? Thomas Geier, EMTA

12u35    Conclusies

12u45   Lunch

Participatieve werksessies: MaaS (Mobility as a Service): de oplossing?

Onder het voorzitterschap van prof. Sebastien Lizin, UHasselt.

14u00    Opening van de plenaire zitting, uitleg over de doelstellingen

14u15    Werksessies

15u45    Koffiepauze

16u05    Plenaire zitting

16u30    Sluiting

Kostprijs

Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.

Het gaat dus concreet over twee activiteiten over hetzelfde thema met telkens een enigszins ander doelpubliek. Daarom zouden we u willen vragen om apart in te schrijven voor beide activiteiten, via de link hieronder:

Locatie

Financietoren, Zaal Pacheco |
Pachecolaan 11, 1000 Brussel

Organisator

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Extra informatie

Als u vragen heeft, kunt u steeds het secretariaat van de raad contacteren (fabrice.dehoux@cfdd.be - 02/743 31 53).

Geplaatst door

emis

Contactgegevens

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Datum

28/03/2019