Toelichtingssessies VLAREM-trein 2017

Programma

De Vlaamse regering keurde op 3 mei 2019 de VLAREM-trein 2017 definitief goed (zie https://www.lne.be/vlarem-trein-2017 ).

Daarom organiseert de afdeling GOP van het Departement Omgeving op 20 september en 8 november twee toelichtingssessies van telkens een halve dag over dit besluit. Doelgroepen van deze infosessies zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

Kostprijs

Deelname is gratis.
Inschrijven kan via volgende link: https://www.lne.be/inschrijving-toelichtingssessies-vlarem-trein-2017

Locatie

Deze toelichtingssessies zullen plaatsvinden respectievelijk in het VAC Leuven en het VAC Gent.

20/09/2019 08/11/2019

VAC Leuven
Diestsepoort 6
3000 Leuven

VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent

Organisator

Afdeling GOP van het Departement Omgeving 

Geplaatst door

emis

Contactgegevens

gop.omgeving@vlaanderen.be

Datum

20/09/2019
08/11/2019