TOELICHTINGSSESSIES VLAREM-trein 2015, Zomertrein en wijzigingsbesluit VLAREM III

Programma

Ontvangst met koffie  
Verwelkoming en inleiding Robrecht Vermoortel
VLAREM-trein 2015 en Zomertrein: totstandkoming en overzicht wijzigingen ten gevolge BBT-studies            Annelies Faelens
VLAREM-wijzigingen ten gevolge het PIEK-project Lieven Goubert
Beheersing van de uitstoot van VOS door lekverliezen in bovengrondse vaste houders David Knight
Wijzigingen aan de sectorale voorwaarden mbt het chemisch reinigen van textiel Vicky Demeyer
Wijzigingen aan VLAREM en VLAREL ten gevolge verordening (EU) nr. 517/2014 (F-gassen) Nele Maes
Wijzigingsbesluit VLAREM III (BREF’s CLM, CAK, TAN, REF en PP) Ruben Vandewalle

 

Kostprijs

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. 
De mogelijkheid tot inschrijven volgt later.

Locatie

KBC-complex, Herman Teirlinckauditorium te 1080 Brussel, Havenlaan 2 

 

Organisator

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieuvergunningen

Extra informatie

De Vlaamse Regering keurde op respectievelijk 26 juni en 10 juli 2015 volgende besluiten voor de eerste maal principieel goed, namelijk:

 • twee belangrijke wijzigingsbesluiten van het VLAREM en het VLAREL, de VLAREM-trein 2015 en de Zomertrein,
 • een wijzigingsbesluit van het besluit houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (VLAREM III), namelijk voor de omzetting van de BBT-conclusies voor de volgende sectoren:
  • het looien van huiden en vellen,
  • de productie van cement, kalk en magnesiumoxide,
  • de productie van chlooralkali,
  • de productie van pulp, papier en karton en
  • het raffineren van aardolie en gas.

De definitieve goedkeuring van deze besluiten wordt in de komende maanden verwacht.

Daarom organiseert de afdeling Milieuvergunningen op 2 december 2015 twee toelichtingssessies van telkens een halve dag over deze besluiten. Doelgroepen van deze infosessies, die mee kaderen in de opleidingen gericht aan de lokale besturen in functie van de omgevingsvergunning, zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

Het programma is te raadplegen op http://www.lne.be/themas/vergunningen.

 

Contactgegevens

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel

Datum

02/12/2015