Toelichtingssessie VLAREM-trein 2013 en VLAREM III

Programma

De Vlaamse Regering keurde op 20 december 2013 volgende besluiten voor de eerste maal principieel goed, namelijk:

  • een belangrijk wijzigingsbesluit van VLAREM, de VLAREM-trein 2013,
  • een besluit houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, VLAREM III.

Voor VLAREM III werd recent het advies van de SERV, SALV en Minaraad verkregen, voor de VLAREM-trein 2013 wordt dit eind februari 2014 verwacht. De definitieve goedkeuring van deze besluiten wordt dan ook in de komende maanden verwacht.

Daarom organiseert de afdeling Milieuvergunningen op 10 en 13 juni 2014 twee toelichtingssessies van telkens een volledige dag over deze besluiten. Doelgroepen van deze infosessies zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

Het programma is te raadplegen op http://www.lne.be/themas/vergunningen.

 

Kostprijs

Deelname is gratis.

 

Locatie

Deze toelichtingssessies zullen respectievelijk plaatsvinden in het Provinciehuis Leuven en in het PAC Het Zuid te Gent.

 

Organisator

AMV, Departement LNE

 

 

 

Contactgegevens

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel

Datum

10/06/2014
13/06/2014