Toelichtingssessie VLAREM-trein 2012

Programma

Het definitieve programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgt later (www.lne.be).
 

 

Kostprijs

Deelname is gratis.

 

Locatie

Deze toelichtingssessie zal plaatsvinden in het Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel.

 

Organisator

Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE

 

Extra informatie

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2012 een belangrijk wijzigingsbesluit van VLAREM voor de eerste maal principieel goed, de VLAREM-trein 2012. Dit ontwerpbesluit beoogt voornamelijk de omzetting van de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Hierover wordt heden het advies ingewonnen van de SERV, de SALV en de Minaraad. De definitieve goedkeuring ervan wordt dan ook in de komende maanden verwacht.

Doelgroepen van deze infosessies zijn de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties.

 

Contactgegevens

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel

Datum

14/06/2013