Toelichtingsdag VLAREM

Omschrijving

Programma

De Vlaamse Regering keurde op 19 september 2008 een belangrijk actualisatiebesluit van VLAREM definitief goed.

Gezien het belang en de omvang van deze wijzigingen houdt de afdeling Milieuvergunningen er aan om dit VLAREM-actualisatiebesluit toe te lichten. Na een informatieronde voor de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, worden nu ook gelijkaardige toelichtingen georganiseerd voor milieucoördinatoren, milieuadviesbureaus, bedrijfswereld en bedrijfsfederaties. Uiteraard zijn ook ambtenaren die de eerste reeks sessies gemist hebben nog welkom.

http://www.lne.be/themas/vergunningen/toelichtingsdagen-vlarem

Kostprijs

Locatie

Provinciaal Vormingscentrum
Malle
België

Organisator

LNE

Contactgegevens


LNE


Tel.:
Fax.:
E-mail:
Website: http://www.lne.be

Datum

16/03/2009