Studiedag Productbeleid 18 juni 2019: Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen!

Op dinsdag 18 juni 2019 vindt onze jaarlijkse studiedag productbeleid plaats in onze kantoren te Brussel.

Is het huidige wetgevend kader voor Chemische producten klaar voor de toekomst? Tijdens deze studiedag bieden we u een blik op nieuwe evoluties in wetgeving, maar ook op de implementatie ervan, zowel door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) als in de industrie.

We horen onder meer hoe het wettelijk productbeleid kader aangepast kan worden voor circulaire economie, hoe ECHA zich organiseert op haar nieuwe taken volgend uit de nieuwe POP verordening (persistente organische stoffen), hoe ECHA voorziet in het risicobeheer van stoffen, hoe de industrie zich voorbereidt op het actualiseren van de registratiedossiers en op de Brexit, en welke de aandachtspunten zijn voor een geslaagde circulaire economie.

Drie onderwerpen worden in de namiddag verder uitgediept in parallelle workshops. U kan 2 onderwerpen volgen. Gelieve uw twee voorkeuren aan te duiden na ontvangst van uw inschrijvingsbevestiging.

  1. Voorbereiden op de vernieuwde melding aan het antigifcentrum
  2. Aandachtspunten bij de opmaak van het veiligheidsinformatieblad
  3. Substitutie en ecodesign voor een circulaire economie

Programma:

zie op onze website

Kostprijs:

250€ (+ BTW) voor leden van essenscia, VLARIP en WALRIP

350€ (+ BTW) voor niet-leden

Locatie:

BluePoint - Auguste Reyerslaan 80 - 1030 Brussel

Organisator:

essenscia

Geplaatst door

essenscia vlaanderen

Contactgegevens

sgeorges@essenscia.be

Datum

18/06/2019