Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2

Programma

De opleiding tot Preventieadviseur Niveau II is opgebouwd uit twee modules:
  • specialisatie tot Preventieadviseur veiligheid Niveau II (minimum 90 lesuren, bij Amelior +/- 120)

Programma volgens het KB van 17 mei 2007  In deze module worden de thema's, die eerder aangehaald werden in de multidisciplinaire basismodule, diepgaander bestudeerd. Er wordt ingezoomd op thema's zoals noodplanning, gevaarlijke stoffen, machinerichtlijn, explosiegevaar, … De diverse risicoanalysetechnieken komen uitgebreid aan bod. Maar ook de integratie van het welzijnsbeleid in het algemeen managementbeleid wordt niet uit het oog verloren. Op vandaag is de preventieadviseur tevens een manager geworden. Hij dient naast de technische en organisatorische kennis ook een goede dosis soft skills te bezitten. Psychosociaal welzijn, communicatievaardigheden, het houden van toolboxmeetings, … worden eveneens behandeld tijdens de opleiding. De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met cases en oefeningen. De diverse bedrijfsbezoeken en praktijkgetuigenissen geven u onmiddellijke voeling met de praktijk.

Voor wie?

Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau II) moet behalen. Maar ook voor wie zich wil verdiepen in de problematiek welzijn op het werk of voor wie zelf een degelijk en effectief preventiebeleid wil uitbouwen of ondersteuning wil bieden aan een reeds aanwezige preventieadviseur. Werkgevers of leidinggevenden hebben ook baat bij het volgen van deze opleiding. Grondige inzichten en kennis rond arbeidsveiligheid en welzijn op het werk zorgen voor nieuwe visies in de eigen (beheers)functie.

Wettelijk vastgelegde toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze module werden wettelijk vastgelegd in het KB van 17 mei 2007: houder zijn van het getuigschrift hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen. Eveneens moet voorafgaand aan de opleiding ‘Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau II' de 'de multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur' gevolgd worden. Bij Amelior start telkens in de maand januari een nieuwe editie van de ‘multidisciplinaire basisvorming'.

Uw docenten

Een professioneel docentenkorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en/of ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector. Hoofddocenten: Thierry Uyttenhove, Franky De Witte en Sim Doolaege, Amelior vzw

Deze opleiding is erkend binnen het kader van educatief verlof

De opleiding tot Preventieadviseur Niveau II van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Dit biedt belangrijke voordelen:
  voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding. voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
  Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: http://meta.fgov.be/ 

Prijs: 1320 euro.

Locatie: Amelior, Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

Organisator: Amelior

Extra informatiehttp://www.amelior.be/nl/opleidingen/veiligheid-welzijn-op-het-werk/preventieadviseur/specialisatiemodule-tot-preventieadviseur-niveau-ii

Geplaatst door

Contactgegevens

Amelior
Beneluxpark 1
8500 Kortrijk
Tel: 056/23.20.60

Datum

26/09/2019