Seminarie Milieu ISO 14001:2015

Is uw bedrijf klaar nu de 3-jarige overgangsperiode in 2018 afloopt?

Waarom?
Zorg dat uw bedrijf structureel aandacht geeft aan milieu in de bedrijfsvoering. Dat kan u met een ISO 14001:2015. U houdt zo uw bedrijf conform de milieuwetgeving maar streeft ook naar permanente verbetering van milieuprestaties. Dit seminarie behandelt niet alleen wat de norm inhoudt maar neemt je ook mee naar de uitvoering en organisatie op jouw bedrijf.

Hoe?
De bespreking van een milieumanagementsysteem gebeurt aan de hand van de internationale norm ISO 14001:2015.  
       - Het vierlagen- en vierfasenmodel
       - PDCA-cyclus op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau

Milieucoördinatoren dienen daarbij het operationele niveau te overstijgen en meer strategisch mee te denken over het milieubeleid.  Deze evolutie is nu reeds aan de gang, en deze evolutie wordt versterkt door een verregaande integratie van het milieubeleid in andere aspecten zoals kwaliteit, veiligheid en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Dit alles maakt het voor de milieucoördinator in zijn beroepsuitoefening alleen maar boeiender.

Inhoud
- inleiding en introductie tot milieumanagementsystemen
- Certificatie & integratie in bedrijfsprocessen
- Context waarbinnen het milieumanagementsysteem opereert
     * Belang van goed leiderschap als milieucoördinator
     * Risico’s en opportuniteiten in kaart
     * Noodzakelijke middelen om tot uitvoering van het beleid te komen
- Monitoring & meting
     * Analyses: bijv. ongevallen en gevaarlijke situaties
- Hoe permanente opvolging en verbetering integreren en organiseren
     * Alle systeemelementen uit de norm

Indien mogelijk wordt verwezen naar andere relevante normen.  Steeds wordt vermeld of een aantoonbaarheid volgens de norm nodig is door ‘gedocumenteerde informatie’.

Doelgroep
Allen betrokken bij uitvoering en implementatie bij de ISO norm, veelal milieucoördinatoren of kwaliteitsverantwoordelijken, maar ook productieverantwoordelijken, administratief verantwoordelijken die deze implementatie en uitvoering op zich nemen.

Uw Expert
Jan Dillen: is Lead Auditor Veiligheid, Kwaliteit, Milieu en MVO bij Vinçotte
Daarnaast is hij ook auteur van het boek: ‘De Norm ISO 14001’ (2016) bij uitgeverij INNI Publishers 

Adres
Kleinhoefstraat 9
2440 Geel

Wanneer
Ma 9 oktober 2017
Van 13.30u tot 16.30u
Ontvangst vanaf 13.15u

Prijs leden Voka
€ 170 Excl. BTW (incl. drank)

Niet-leden:
€ 255 Excl. BTW (incl. drank)

Meer info & inschrijven:
https://www.voka.be/activiteiten/seminarie-milieu-iso-140012015

 

Contactgegevens

Voka - Kamer van Koophandel Kempen
Kleinhoefstraat 9
2440 Geel

Datum

09/10/2017