Safety Data Sheets opstellen

Waarom deze thematiek?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (safety datasheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, …), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie,… Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van safety datasheets, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario´s.  Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS wordt het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Een praktische workshop, waarin u leert hoe een SDS (van een mengsel) op te stellen uitgaande van de bestaande SDS-en van de diverse componenten. U krijgt inzicht in de verschillende secties waaruit de SDS is opgebouwd en de noodzakelijke informatie die per sectie moet opgenomen zijn volgens de wettelijke vereisten. Verder worden tools besproken die helpen om de SDS op te stellen. Ook praktische zaken, vb. Wat bij repacking?, worden allemaal toegelicht. !Let wel: tijdens deze workshop wordt niet ingegaan op het opstellen van de blootstellingsscenario's. Wenst u meer te weten over het interpreteren van de bijlages met de blootstellingsscenario's, dan verwijzen we hiervoor graag naar de opleiding De nieuwe Extended safety data sheets lezen en begrijpen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich specifiek naar wie zelf een SDS wil leren opstellen en inzicht wil krijgen in de opbouw van de 16 secties van de SDS.

Programma

  • Waarvoor dient het (uitgebreid) VIB en welke informatie bevat het?
  • Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden?
  • Het formaat van het VIB en de algemene verplichtingen
  • Invulling van de 16 verplichte rubrieken van het veiligheidsinformatieblad
  • Opstellen van een VIB voor een mengsel uitgaande van VIB van de componenten
  • Mogelijke hulpmiddelen (databases, software) bij het opstellen van een VIB
  • Wat bij repacking?

Kostprijs: 645 euro

Locatie: Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Organisator: Amelior

Extra informatie: www.amelior.be/nl/opleidingen/veiligheid-welzijn-op-het-werk/gevaarlijke-stoffen/safety-data-sheets-opstellen

 

Geplaatst door

Contactgegevens

Amelior
Beneluxpark 1
8500 Kortrijk

Datum

09/05/2019