PROCESSVEILIGHEID

Omschrijving

Programma

· Introductie in het domein risico en procesveiligheid
· Toepassingsgebied van risicoanalyses
· Toepassing van risicoevaluatiemethodes
· Toepassing van risicoreductiemethodes

http://www.vincotte-academy.be/index.php/course/nl/id=PV15N/name=Procesveiligheid/

Kostprijs

400EURO
Documentatie, maaltijd en koffiepauzes inbegrepen.

Locatie

Europahotel
Gent
België

Organisator

VINCOTTE ACADEMY

http://vincotte-academy.be

Extra informatie

Deze studiedag wordt georganiseerd om enkele verschillende onderdelen van procesveiligheid te bespreken, van risicoanalyse tot risicobeoordeling en risicoreductie.
Een essentieel onderdeel van procesveiligheid zijn de risicoanalysetechnieken die gebruikt worden, oa Hazop, What if, Swift, FMEA, ?
Nadat de risico?s geanalyseerd zijn is het nodig om de risico?s te beoordelen. Dit kan gebeuren door middel van een risicograaf, een risicomatrix of een LOPA studie.
Als de risico?s beoordeeld zijn, maar de totale risicoreductie van de beveiligingen is onvoldoende voor het gestelde risico dringt een extra risicoreductie zich op. Na de reductie geleverd door het ontwerp, het Basic Process Control System (BPCS), de alarmen en operatoracties, kan een Safety Instrumented Function (SIF) nodig zijn. Het ?Safety Integrity Level (SIL)? van deze SIF kan bepaald worden op basis van de extra risicoreductie die nodig is. Procesveiligheid is één pijler waarop de personenveiligheid berust.

Men is er zich, zowel binnen als buiten de industrie, steeds duidelijker van bewust, dat met de toenemende grootte en complexiteit van de productie-eenheden ook de gevolgen van en de kans op een eventueel ongeval kunnen toenemen. Daarom is de traditionele benadering van de veiligheidsproblemen niet meer toereikend (vb: enkel toepassing van een checklist), en zullen hiernaast aanvullende analytische methoden nodig zijn. Eén van deze aanvullende en uiterst efficiënte methodiek is de storingsanalyse of HAZOP techniek, welke frequent gebruikt wordt in de procesindustrie.
De LOPA-techniek laat toe om de risico?s die gedefineerd werden in de HAZOP op een doeltreffende wijze te evalueren door ze te kwantificeren met het oog op het analyseren van de beveiligingen. De LOPA studie bepaalt het al dan niet nodig zijn van een extra risicoreductie naast de bestaande onafhankelijke beveiligingen. Deze extra risicoreductie kan geleverd worden door een Safety Instrumented Function (SIF).
Deze studiedag geeft U inzicht in procesveiligheid en enkele instrumenten om aan procesveiligheidsbeheersing te doen.

Geplaatst door

Contactgegevens

DIERCKX STEVEN
VINCOTTE ACADEMY
JAN OLIESLAGERSLAAN 35
1800 VILVOORDE
Tel.: 02/674 59 94
Fax.: 02/662 23 36
E-mail: academy@vincotte.be
Website: http://www.vincotte-academy.be

Datum

27/10/2009