Opleiding Veilig Gebruik van Arbeidsmiddelen, bevoegd persoon

Programma

  • Doelstelling

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

De opleiding Veilig Gebruik van Arbeidsmiddelen spitst zich toe op controle en veilig gebruik van machines, handgereedschappen en installaties met als doel risico's bij het gebruik tot een minimum te herleiden, zoals vermeld in de welzijnswet.

 

  • Doelgroep

Werkgevers, preventieadviseurs, hiërarchische lijn en bevoegde werknemers. Deze opleiding komt onder meer in aanmerking als bijscholing voor de preventieadviseur.

 

  • Programma

 

·         Inleiding en doel

·         Wetgeving

·         Risico’s

·         Arbeidsmiddelen

·         Controles

·         Bestelling, aankoop & attest leverancier, indienstellingsverslag en veiligheidsinstructiekaart

·         Veilig gebruik van Arbeidsmiddelen

·         PBM’s

·         Ergonomie

·         Voorlichting – opleiding – toolboxmeeting

·         Oefeningen

·         Bijlagen.

 

 

Kostprijs

De opleiding behelst 1 lesdag van 8.30h tot 16.00h en kost 160 euro (excl. BTW) per deelnemer.

 

Locatie

BE-Consult bvba, Winkelomseheide 184, 2440 Geel

 

Organisator

BE-Consult bvba.

 

Extra informatie

Meer info op http://www.be-consult.be/opleidingen/veilig-gebruik-arbeidsmiddelen

Deze opleiding komt in aanmerking voor bijscholing Preventieadviseur.

BE-Consutl is erkend als opleidingsverstrekker voor KMO-portefeuille.

Inschrijven kan via http://www.be-consult.be/opleidingen/inschrijven

 

Geplaatst door

Contactgegevens

BE-Consult
Winkelomseheide 184
2440 Geel

Datum

14/11/2017
09/01/2018