Opleiding 'Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 2

Programma

De opleiding is bedoeld voor diegenen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag willen gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en die hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, dient men in het bezit te zijn van het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL.

Men dient tevens houder te zijn van minstens de graad van bachelor.

Module 2.1. De overige standaardprocedures

·        Standaardprocedures 'beschrijvend bodemonderzoek' en 'oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek'

·        Standaardprocedures 'bodemsaneringsproject', 'beperkt bodemsaneringsproject' en 'bodemsaneringswerken, evaluatieonderzoek en nazorg'

Module 2.2. De overige codes van goede praktijk

·        Risico-evaluatie bodemverontreiniging en gezondheid

·        Code van goede praktijk: het uitvoeren van humane risico-evaluaties

·        Uitloging en evolutie bodemkwaliteit: uitvoering van risico-evaluaties

·        Achillesprotocol mbt veiligheid en gezondheid en milieupreventie

·        Bodemsanering - bodemchemische processen

·        Bodemsanering - transportprocessen in bodem en grondwater

·        Bodemsanering - microbiologische processen

·        Code van goede praktijk: natuurlijke attenuatie, in-situ bioremediatie van koolwaterstoffen en VOCl's, pump & treat, bodemluchtextractie, ISCO en reactieve wanden

·        Duurzaamheidsevaluatie van bodemsaneringsprojecten

Alle info vindt u op www.ugain.ugent.be/bodem2

Kostprijs

1.440 euro 

Locatie

Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde 

Organisator

 

Extra informatie

 

Contactgegevens

UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde

Datum

30/04/2019
07/05/2019
16/05/2019
28/05/2019
04/06/2019
11/06/2019
18/06/2019

Bijlagen