Nieuwe cyclus van de basisopleiding milieu - niveau C! Eerste sessie op 21/02/2018: administratieve verplichtingen en milieu-effectenrapportage

Programma

Deze sessie is gewijd aan de volgende modules:

  • administratieve verplichtingen 
  • milieueffectrapportage

Voornamelijk in het begin van het jaar heeft de milieucoördinator een aantal administratieve verplichtingen, o.a. het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator en het invullen van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV). In dit deel staan we stil bij de inhoud van deze documenten en hoe de opmaak ervan kan gebeuren. We sluiten dit deel af met een overzicht van de belangrijkste periodieke verplichtingen die op de exploitant van een ingedeelde inrichting rusten (energetische keuring van airco's, lekdichtheidscontroles, keuring opslagtanks,...).

De Europese richtlijn rond milieueffectrapportage legt een milieueffectbeoordeling op voor de verlening van een vergunning voor bepaalde projecten. In Vlaanderen leidt deze richtlijn tot 3 mogelijke procedures. We lichten de verschillende mogelijkheden en hun consequenties toe: de verplichte opmaak van een mer-rapport, de mogelijkheid tot aanvraag van een ontheffing en de (meest voorkomende) project-m.e.r.-screeningsnota. De heer Sven Wouters van het Departement Omgeving, dienst MER licht de impact van deze verplichtingen op de bedrijven toe.

Wat mag u verwachten van deze basisopleiding?

  • Overzicht van de omvangrijke en snel evoluerende Europese en Vlaamse milieuregelgeving;
  • Praktijkgerichte aanpak;
  • Kleine test na het volgen van de opleiding;
  • Uitgewerkte syllabus als gebruiksvriendelijk instrument (print + digitaal) dat u ondersteunt bij de uitvoering van uw dagelijkse taken.

Waarom deze basisopleiding volgen bij Agoria?

  • De basisopleiding combineert expertise met een praktische vertaalslag naar de situatie bij bedrijven;
  • De expertise van Agoria is toegespitst op de voor u relevante industriële sectoren;
  • De opleidingen van Agoria komen in aanmerking voor de 30 uur permanente vorming die milieucoördinatoren jaarlijks moeten volgen;
  • Verdere individuele begeleiding mogelijk bij vastgestelde knelpunten.

Doelpubliek

De opleiding richt zich naar personen die nieuw zijn in het vak of die sporadisch in aanraking komen met milieuzaken binnen het bedrijf (vb. preventiedienst, aankoop,...). Ook als u gewoon uw kennis over de milieuwetgeving wenst op te frissen, bent u van harte welkom. Er is geen voorkennis vereist.

 

Kostprijs

Leden: 75€/sessie
Niet-leden: 150€/sessie

 

Locatie

Huis van de Bouw in Gent

 

Organisator

Expertise Center Milieu van Agoria

 

Extra informatie

Voor meer informatie mail naar: heidi.vanwaes@agoria.be

Geplaatst door

Agoria

Contactgegevens

Agoria
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Reeks

Basisopleiding milieu - niveau C

Datum

21/02/2018