Neem deel aan de Agoria Environment & Energy Network Day op 28 september 2017!

Milieu- en energiewetgeving zijn complex en evolueren snel. Up-to-date kennis en tips & tricks over één of meerdere specifieke milieu- en energiethema’s kunnen soelaas bieden. Op donderdag 28 september 2017 organiseren de Expertisecentra Milieu & Energie van Agoria een eerste Environment & Energy Network Day. Schrijf in!

Ondernemingen moeten steeds meer aandacht besteden aan het beperken van de milieu- en energie-impact van hun activiteiten en producten. Proactief inspelen op milieu- en energieverplichtingen kan uw bedrijf een voorsprong geven op de concurrentie en de duurzaamheid van uw business op lange termijn verzekeren. Maar wat kunnen door technologie geïnspireerde bedrijven doen ‘beyond compliance’? Milieu- en energiewetgeving zijn immers complex en evolueren snel. Up-to-date kennis en tips & tricks over één of meerdere specifieke milieu- en energiethema’s kunnen soelaas bieden.  

Op donderdag 28 september 2017 organiseren de Expertisecentra Milieu & Energie van Agoria een eerste Environment & Energy Network Day.

Het programma bevat vier parallelle sessies die zullen gewijd zijn aan de volgende thema’s:

  • Chemische stoffen

Een eerste sessie rond chemische stoffen focust op de nieuwe communicatieverplichtingen van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen onder REACH. Een tweede sessie zoomt in op de recente ontwikkelingen in verband met authorisatie en hoe bedrijven moeten omgaan met een stof die op de authorisatielijst wordt geplaatst.

  • Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor elektrische en elektronische apparatuur

Deze sessies belichten niet alleen de laatste ontwikkelingen inzake Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) op Europees en regionaal niveau, maar ook de Ecodesign regels die op Europees niveau opgesteld worden. Daarnaast komt een vertegenwoordiger van zowel de Vlaamse als Brusselse overheid zijn visie op de toekomst van de UPV toelichten.

  • Vergunningen in Vlaanderen en Wallonië

Een eerste sessie focust op de flankerende maatregelen die gekoppeld worden aan de omgevingsvergunning van onbepaalde duur in Vlaanderen. Een tweede sessie bespreekt de implicaties van het aankomende Bodemdecreet voor de milieuvergunning in Wallonië.

  • Klimaat & Energie

De eerste sessie bespreekt de evolutie van de energiemarkten en de kost van energie voor bedrijven. Een tweede sessie zoomt in op de Energiebeleidsovereenkomsten (EBOs) in Vlaanderen en de Accords de Branche in Wallonië.

Een uitgebreid programma met de sprekers van elke sessie vindt u hier. 

Tijdens deze sessies krijgt u niet alleen toegang tot de experten van Agoria, maar zullen ook verschillende bevoegde overheden aan het woord komen samen met een aantal getuigenissen en/of best practices van bedrijven.

Aanwezigen kunnen na anderhalf uur wisselen van sessie en zo een tweede sessie meepikken. Na afloop van de sessies is er een mogelijkheid tot netwerking en informeel contact met de gastsprekers en de experten van Agoria.

Doelpubliek

Het seminarie richt zich tot professionelen die beschikken over een goede kennis van de milieu- en energieproblematiek (milieucoördinatoren, compliance officers, productie managers, etc.).

Inschrijven kan via: https://www.agoria.be/nl/Neem-deel-aan-de-Agoria-Environment-Energy-Network-Day-op-28-september-2017

Meer informatie via:

Dries Vanneste: dries.vanneste@agoria.be

Heidi Van Waes: heidi.vanwaes@agoria.be

Geplaatst door

Agoria

Contactgegevens

Agoria
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Datum

28/09/2017