Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur

Waarom deze thematiek?

Een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid is van niet te onderschatten belang in een onderneming. Elke onderneming die grip wil krijgen op de 'welzijnsrisico's' binnen de organisatie, dient te beschikken over 'managers' die de nodige deskundigheid hiertoe hebben verworven. Enkel goed opgeleide veiligheidsdeskundigen kunnen een efficiënt en effectief preventiebeleid uitbouwen en dit in de praktijk ondersteunen met kennis en bekwaamheid. Sinds het nieuwe KB van 17 mei 2007 dient elke preventieadviseur over dezelfde basiskennis te beschikken. Dit ongeacht de specifieke specialisatie.

Programma

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus.
 • In deze eerste module ligt de nadruk op een globale, coherente, interdisciplinaire en wetenschappelijke aanpak. Het belang van communicatie en coaching wordt naar voor geschoven. Basiskennis en –principes worden voorgesteld en er wordt een introductiegegeven over de welzijnsdomeinen.
 • De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met oefeningen en cases en een aantal bedrijfsbezoeken.
 • De opleiding omvat één opdracht: het schrijven van een paper betreffende de initiële doorlichting van het huidige preventiebeleid binnen de eigen organisatie. Op het einde van deze module krijgt u ook de gelegenheid deze paper aan een jury voor te stellen.

Waarom kiezen voor Amelior-Howest?

Amelior en Hogeschool West-Vlaanderen bieden als enige de Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau I aan in West-Vlaanderen. Maar er zijn nog meer redenen om te kiezen voor de tandem Amelior-Howest voor deze module:
 • vernieuwd programma volgens de nieuwe Codex Welzijn op het werk
 • zeer praktijkgericht met verschillende bedrijfsbezoeken
 • docenten met ruime praktijkervaring
 • hoge slaagkansen dankzij ondersteuning van uw leertraject door bekwame docenten, een sterk programma en veel interactie. U kan een beroep doen op een externe promotor voor uw paper.
 • professionele en kleine deelnemersgroep
 • gratis toegang als cursist tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in onze vijf domeinen)
 • gratis: handboek 'Welzijn op het werk' (Provinciaal Veiligheidsinstituut) of het 'Preventiezakboekje voor Welzijn op het Werk' (Kluwer)
 • ook na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid bij te blijven via onze  'Bijscholing voor de preventieadviseur'.
 • Amelior, een gedreven organisatie, als ruggensteun voor u: tijdens deze opleiding, maar ook later bij het uitoefenen van uw functie als preventieadviseur kunt u blijvend een beroep op ons doen

Voor wie?

Deze opleiding is onontbeerlijk voor iedereen die een degelijke basiskennis van het preventiegebeuren wil verwerven. Deze module is bedoeld voor alle toekomstige preventieadviseurs, ongeacht de specialisatie.
Raadpleeg hier de verschillende specialisaties waarin een preventieadviseur zich kan ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze multidisciplinaire basismodule gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden van hoger onderwijs. Wel wordt minimum een diploma van secundair onderwijs gevraagd.

Kostprijs: 1575 euro.

Locatie: Amelior, Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk

Organisator: Amelior

Extra informatiehttp://www.amelior.be/nl/opleidingen/veiligheid-welzijn-op-het-werk/preventieadviseur/multidisciplinaire-basisvorming-ter-voorbereiding-van-de-specialisaties-tot-preventieadviseur

 

Geplaatst door

Contactgegevens

Amelior
Beneluxpark 1
8500 Kortrijk
Tel: 056/23.20.60

Datum

15/01/2020