Kringloopeconomie: succesvolle aanpakken (duurzame materiaalinnovatie, product-dienstcombinaties, cradle to cradle)

Omschrijving

Programma

Om Vlaanderen sterker op de kaart te zetten streeft het beleid (zie bij voorbeeld het Witboek Nieuw Industrieel Beleid) naar een meer groene en  kennisgebaseerde economie met sluiting van materiaal- en energiekringlopen. Op deze manier is economische groei mogelijk die rekening houdt met de mondiale uitdagingen op vlak van grondstof- en energieschaarste.

In deze infosessie willen we concreet ingaan op hoe bedrijven stappen kunnen zetten in een kringloopeconomie.

Vooreerst willen we de uitdagingen duidelijker in kaart brengen. Vormgeven aan duurzaam materialenbeheer vraagt immers niet enkel om stapsgewijze, maar vooral om radicale innovaties.

Vervolgens staan we stil bij een aantal belangrijke oplossingsstrategieën. Naast een situering wordt dit telkens gekoppeld aan praktische cases over hoe bedrijven concreet stappen aan het zetten zijn om business te doen binnen een kringloopeconomie. Aan bod komen: duurzame materiaalinnovatie, product-dienstcombinaties, cradle to cradle.

Tenslotte brengt het Agentschap Ondernemen een overzicht van steunmaatregelen en tools waarop bedrijven, die de uitdaging willen aangaan, een beroep kunnen doen. 

In een afsluitende vragenronde en netwerkreceptie geven we u graag de kans om vragen en ideeën uit te wisselen rond de uitdagingen van een kringloopeconomie.

.

 

http://agentschapondernemen.be/event/kringloopeconomie-succesvolle-aanpakken

Kostprijs

Deze infosessie is gratis, maar inschrijving via onze website is verplicht! Inschrijven is mogelijk tot twee dagen voor de betreffende infosessie.

Locatie

Crown Plaza
Antwerpen
België

Organisator

Agentschap Ondernemen

http://www.agentschapondernemen.be

Contactgegevens

Marc Meeus
Agentschap Ondernemen


Tel.: 03-260 87 15
Fax.:
E-mail: marc.meeus@agentschapondernemen.be
Website: http://www.agentschapondernemen.be

Datum

05/06/2012