ISO20400: nieuwe norm voor duurzaam inkopen

Inkopers zijn een vitale schakel in de duurzame economie. Duurzaam aankopen zorgt ervoor dat aangekochte goederen en diensten doorheen hun levenscyclus de laagste milieu- en meest positieve sociale en economische impact hebben. Hierdoor ontstaat een win-win situatie op lange termijn voor zowel de organisatie als de maatschappij. ISO 20400 behandelt de verschillende dimensies van duurzaamheid. Deze norm houdt rekening met alle relevante stakeholders, met speciale aandacht voor de sleutelrol van leveranciers.

Programma

Deze opleiding gaat vooral in op de nieuwe krachtlijnen van ISO 20400 en focust zich voornamelijk op de pragmatische implementatie van deze richtlijn in je eigen organisatie:

I. De contouren van de nieuwe ISO 20400

 • Wat is duurzaam inkopen?
 • Meerwaarde van ISO 20400
 • Waarom een norm over duurzaam inkopen?
 • Wat zijn de grote uitdagingen en opportuniteiten voor duurzaam inkopen?

Workshop

 • Wat betekent duurzaam inkopen in een organisatiecontext?
 • Bespreken van een case study vanuit de kennis en ervaring van de deelnemers.

II. De bouwstenen van duurzaam inkopen

 • Hoe creëer ik draagvlak voor duurzaam inkopen?
 • Hoe ontwikkel ik een duurzame inkoopstrategie?
 • Wat zijn de pijlers van een duurzame inkooporganisatie?
 • De motor van duurzaam inkopen: het verduurzamen van het inkoopproces
 • Welke zijn de competenties van een duurzame inkoper?
 • Tools en methodieken voor duurzaam inkopen
 • De 5 hefbomen voor succes
 • De 5 te vermijden valkuilen

Workshop

 • Hoe stem je de organisatiestrategie af op de inkoopstrategie?
 • Bespreken van 2 case studies met de deelnemers.

Kostprijs

520 euro exclusief 21% BTW

Locatie

NBN, Brussel

Organisator

Deze opleiding wordt aangeboden door NBN en is een samenwerking met de CSR CAMPUS.

Extra informatie

Deze opleiding komt in aanmerking voor de permanente vorming van de milieucoördinator. Voor het volledige programma, alle praktische details en om in te schrijven, verwijzen wij u graag naar onze website.

Geplaatst door

Contactgegevens

CSR Campus
Rue de Fiennestraat 77
1070 Brussel

Datum

22/11/2016