Interactieve sessie 'Stil en duurzaam leveren in de dagrand'

Programma

8u30 Onthaal - koffie
9u30 Verwelkoming en introductie
door Joke Lievens (dagvoorzitter, departement Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid) en Hugo Geerts (Adjunct-Kabinetschef Leefmilieu en Natuur, Afval, Bodem)
9u45 Resultaten PIEK 2 - focus op dagrandleveringen
Tijl Dendal (departement Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling Beleid)
 

Relaas van een succesvolle samenwerking van de Vlaamse overheid met het bedrijfsleven en de academische wereld. Samen hebben ze aangetoond dat leveringen in de dagrand (vóór de ochtendspits en ná de avondspits) toekomst hebben. Het PIEK 2-project zorgde voor minder files, verbeterde de verkeersveiligheid, verminderde het brandstof verbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Tijl Dendal gaat dieper in op de resultaten en conclusies uit PIEK 2.

10u15 VLAREM-wijziging voor goederenlevering aan grote supermarkten
Lieven Goubert (departement Leefmilieu, Natuur en Energie- afdeling Milieuvergunningen)
 

Leveringen in de dagrand bij grotere supermarkten vereisen een wijziging van het huidige wettelijk kader. Ze zijn immers gebonden aan de geluidsnormen in het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen (VLAREM) en de aanpassing hiervan is momenteel in de laatste fase aanbeland. De wijzigingen introduceren een nieuw geluidskader dat een evenwicht zoekt tussen het uitvoeren van leveringen in de dagrand en het beperken van geluidshinder voor de omwonenden.

Lieven Goubert licht deze belangrijke wijzigingen toe en verkent de mogelijkheden en beperkingen ervan.

11u05 Koffiepauze
11u40 Break-out sessies
 

1. Lokale overheden: partners voor leveringen in de dagrand

Moderator: Bart Palmaers (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten),
Sprekers/panelleden: Tijl Dendal (departement MOW), Nele Maes (departement LNE) en Bart Baeten (Stad Kortrijk)

 • Stappenplan voor lokale besturen 'Stille leveringen in de dagrand'
  (Tijl Dendal, departement MOW)

 • Aandachtspunten bij het stappenplan vanuit het departement LNE: bijzondere voorwaarden, specifieke aandachtspunten,...
  (Nele Maes, departement LNE)

 • Stille dagrandleveringen in de praktijk, getuigenis stad Kortrijk: waarom, ervaringen, knelpunten, inbedding in ruimer mobiliteitsbeleid, belang dialoog met sector en bewoners,...
  (Bart Baeten, stad Kortrijk)

 • Interactieve discussie met de deelnemers, Q&A en conclusies

 

2. Distributeurs en transporteurs: dagrandleveringen in de praktijk

Moderator: Charles Petit (Comeos)
Sprekers/panelleden: Joke Lievens (departement MOW), Lieven Goubert (departement LNE), deelnemende distributeurs PIEK 2 (Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Delhaize en Lidl)

 • Stappenplan voor distributeurs 'Stille leveringen in de dagrand'
  (Joke Lievens , departement MOW)

 • Aandachtspunten bij het stappenplan vanuit het departement LNE: bijzondere voorwaarden, specifieke aandachtspunten,...
  (Lieven Goubert, departement LNE)

 • Stille leveringen in de praktijk: gezamenlijke getuigenis van de deelnemende distributeurs PIEK 2

12u40 Wrap up break-outsessies door moderatoren
12u50 Slotwoord door de dagvoorzitter
13u00 Netwerklunch
14u00 Einde

Kostprijs

Wie mee wil samenwerken aan stille en duurzame leveringen in de dagrand, kan zich inschrijven via deze website, waar eveneens alle praktische informatie terug te vinden is.

Locatie

Congrescentrum Lamot in Mechelen

Organisator

Departement LNE samen met het departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 

 

Contactgegevens

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Koning Albert II-Laan 20 bus 8
1000 Brussel

Inhoud : lieven.goubert@lne.vlaanderen.be
Communicatie : annelies.faelens@lne.vlaanderen.be

Datum

17/03/2016