Forum Energie

Tijdens het Forum Energie bekijken we van nabij de energiemarkt die in volle verandering is. De omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie, de aanleg van (groene) warmtenetten, de nieuwe technologieën voor het opslaan van energie. Veranderingen die uitdagingen zijn voor bedrijven, maar zeker ook economische opportuniteiten bieden. Deelnemers die daarvoor kiezen kunnen in co-creatie ontdekken hoe de belangrijkste van deze opportuniteiten hun concrete toepassing kunnen vinden in hun bedrijf.

Het Forum Energie 2017 richt zich specifiek tot de bedrijfsleiders. Voor de meesten is energie geen core business, maar noodzaak. U bent van ’s morgens tot ’s avonds laat met uw zaak in de weer en hebt geen tijd om de complexe materie die energie is, te doorgronden. In een grote onderneming heeft u medewerkers die zich daarover bekommeren, maar in het bijzonder de KMO bedrijfsleider staat er vaak alleen voor. U weet dat er veel verandert, maar hoe en wat, weet u niet. Zolang er maar geleverd wordt en u het kan betalen, is het al lang goed.

Tegelijk weet u: het energielandschap is in volle transitie. Nieuwe business modellen zien het licht. Er ontstaat een nieuw ecosysteem waarin verbruiker en leverancier op totaal verschillende wijze met elkaar interageren. De wereld rondom u verandert spectaculair, globaal en lokaal. De Kempense ondergrond blijkt rijk aan groene warmte, een unieke opportuniteit. Hoe kan u vandaag en morgen de juiste ecologische en economische keuzes maken met betrekking tot uw energiehuishouding?

Geïnspireerd door experten gaan (KMO-)bedrijfsleiders in co-creatie met elkaar. Hoe vertaalt u vandaag en morgen de transitie van het energie-en-warmte-landschap in uw bedrijf: uw productie, uw kantooromgeving, uw voertuigen? Kunnen machines en productieprocessen zo worden aangepast dat energie verbruikt wordt wanneer die goedkoop is? Hoe legt u op intelligente wijze de energiepuzzel in uw bedrijf?

15u00 – 16u15  Co-creatiesessie deel 1 - Moderator: Frederik Loeckx (Flux-50)

Hoe intelligent en creatief omgaan met energieverbruik? Hoe onafhankelijk kan en wil u worden in uw energievoorziening? Hoe zorgt u voor leverzekere en betaalbare (prijsgunstige) energie in uw bedrijf? Internet of Things gericht op smart energy use en ook op KMO-maat, bestaat dat concreet?

16u15 – 17u30  Co-creatiesessie deel 2 - Moderator: Cedric De Jonghe (Actility Benelux)

We zoeken naar meer samenwerking tussen Kempense bedrijven, opportuniteiten voor aanbieders van goederen en diensten. Welke nieuwe businessmodellen zijn interessant voor u? Welke nieuwe business wordt mogelijk? Wat betekent Industrie 4.0? Gaan we van energie leveren naar diensten en producten?

17u45 – 18u00 Onthaal plenair gedeelte

18u00 – 18u15 Verwelkoming - Wim Verheyen, Olmense Zoo: Energiehuishouding van een dierentuin in de 21ste eeuw

18u15 – 18u30 Inspiratiemoment - Ivo Van Vaerenbergh, Actility: Energiemarkt in transitie

18u30 – 19u15 Keynote - Dominique Hamerlinck, Alpro: Een gedurfde bedrijfsvisie op energie

19u15 – 19u30 Slotwoord - Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie en innovatie Provincie Antwerpen

19u30 – 22u00 Netwerkmoment met buffet van Vlaamse lekkernijen

Praktisch

Plaats:
Olmense Zoo
Bukenberg 45
2491 Olmen

Wanneer: Dinsdag 10 oktober 2017

Prijs:
Dit exclusief programma (inclusief buffet) bieden wij u aan voor 95 euro per persoon.

Bij inschrijving aanduiden indien u interesse hebt in de co-creatiesessie. Voor deze sessie is het aantal deelnemers beperkt tot de eerste dertig inschrijvers. Snel inschrijven is de boodschap!

Voorwaarden: Exclusief voor Voka-leden

Annuleren kan tot en met woensdag 4 oktober via birgitt.vanbeckhoven@voka.be, zo niet blijven alle kosten verschuldigd. Een vervanger mag steeds uw plaats innemen. Betaling verloopt na ontvangst van factuur per post.

Inschrijven: https://www.voka.be/kempen/forumenergie

 

Contactgegevens

Voka - Kamer van Koophandel Kempen
Kleinhoefstraat 9
2440 Geel

Datum

10/10/2017