EXPLOSIEVEILIGHEID

Omschrijving

Programma

· Introductie in het domein explosierisico
· Explosieveiligheid: eigenschappen producten
· Effecten en bescherming tegen explosiegevaar

 

http://www.vincotte-academy.be/index.php/course/nl/id=PV12N/name=Explosieveiligheid/

Kostprijs

400EURO
Documentatie, maaltijd en koffiepauzes inbegrepen.

Locatie

Holiday Inn
Diegem
België

Organisator

VINCOTTE ACADEMY

http://www.vincotte-academy.be

Extra informatie

De studiedag benadert explosieveiligheid langs een louter technische zijde ipv de strikte wettelijke zijde (ATEX-richtlijnen). Tijdens deze studiedag worden de eigenschappen van producten met betrekking tot explosiegevaar verduidelijkt en de invloed van procesparameters op deze eigenschappen. Hierbij wordt er een opsplitsing gemaakt tussen gas- en dampmengsels enerzijds en stofwolken anderzijds.
De effecten van een explosie op personen en gebouwen worden besproken, evenals de preventieve beveiligingen en beschermingen tegen een explosie. Onder de categorie bescherming wordt er ruim aandacht geschonken aan de bestaande normen omtrent de zoneringen

Deze studiedag heeft tot doel om het begrip explosiegevaar te kunnen kaderen in de procesindustrie door gebruik te maken van de eigenschappen en de invloeden van de procesparameters hierop. De ATEX-wetgeving wordt eveneens kort besproken om de technische benadering te koppelen aan de wetgeving. Hierdoor wordt de implementatie van de ATEX richtlijnen duidelijk

Geplaatst door

Contactgegevens

DIERCKX STEVEN
VINCOTTE ACADEMY
JAN OLIESLAGERSLAAN 35
1800 VILVOORDE
Tel.: 02/674 59 94
Fax.: 02/662 23 36
E-mail: academy@vincotte.be
Website: http://www.vincotte-academy.be

Datum

03/11/2009