Energietechniek in gebouwen

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt. Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie... De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties. Daarnaast verwerven de deelnemers inzicht in de energieprestatieregelgeving (EPB) en de impact van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen op de energieprestatie van gebouwen. Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Deze opleiding kan gevolgd worden om een erkenning als EPB verslaggever te bekomen.

Programma

De opleiding bestaat uit 4 verschillende modules:

  • Module 1: EPB regelgeving en berekeningsmethodiek op 1, 8 en 15 oktober 2018
  • Module 2: Bouwfysica op 22 oktober, 5 en 12 november 2018
  • Module 3: Technische installaties op 19 en 26 november, 3, 13 en 17 december 2018
  • Module 4: 14, 21 en 28 januari en 4 februari 2019

Uitgebreide info vindt u op www.ugain.ugent.be/energietechniek

Kostprijs

  • Module 1: 900€
  • Module 2: 900€
  • Module 3: 1.500 €
  • Module 4: 1.200€
  • Modules 1, 2 en 3: 3.135 €
  • Volledige opleiding: 4.050€

 

Locatie

Technologiepark, gebouw 904, Zwijnaarde 

Organisator

UGain in samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen

Extra informatie

Alle info vindt u terug op www.ugain.ugent.be/energietechniek 

Contactgegevens

UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde

Datum

01/10/2018
08/10/2018
15/10/2018
22/10/2018
05/11/2018
12/11/2018
19/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
13/12/2018
17/12/2018
14/01/2019
21/01/2019
28/01/2019
04/02/2019