Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loupe

Omschrijving

Eerste milieuhandhavingscongres

Programma

Voorzitter: Prof. Dr. Luc Lavrysen, Hoofddocent Milieurecht Universiteit Gent, Rechter
in het Grondwettelijk Hof

9u.00 - 9u.30: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee

9u.30 - 9u.45: Verwelkoming van de deelnemers door de voorzitter

9u.45 - 10u.30: Bestuurlijke maatregelen
door Peter De Smedt, Advocaat, Centrum voor Milieu- en Energierecht Universiteit Gent,
Effectief lid van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving

10u.30 - 11u.15: Bestuurlijke geldboeten
door Dr. Carole M. Billiet, Ondervoorzitter Milieuhandhavingscollege, Onderzoeksdirecteur Centrum voor Milieu- en Energierecht Universiteit Gent

11u.15 - 11u.45: Pauze met koffie en thee

11u.45 - 12u.30: Strafrechtelijke handhaving
door Hans Van Landeghem, Advocaat, Centrum voor Milieu- en Energierecht Universiteit Gent

12u.30 - 14u.00: Lunchpauze

14u.00 - 14u.30: Vraagbaak

14u.30 - 16u.00: Handhavingsactoren aan het woord: “Relaas van de eerste stappen”
Panelleden
- Prof. Dr. Michael Faure, Advocaat, Hoogleraar, Voorzitter Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving
- Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos, Effectief lid Vlaamse Hoge Raad voor de milieuhandhaving
- Dr. sc. Robert Baert, Afdelingshoofd Milieu-inspectie, Ondervoorzitter Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving
- Sigrid Raedschelders, Afdelingshoofd Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer, Effectief lid Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving
- Jan Declercq, Substituut-procureur-generaal Hof van Beroep Gent, Plaatsvervangend vertegenwoordiger Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving
Moderator: Prof. Dr. Luc Lavrysen

16u.00 - 16u.30: Debat

16u.30 -16u.50: Slotwoord Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur

16u.50: Afsluitende receptie

http://www.studipolis.be/nl/opleiding-detail.php?sfund=2&id=92

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 195 EUR (excl. BTW) – wie inschrijft voor 1 mei 2010 krijgt 10 EUR korting.

In dit bedrag zijn begrepen: de deelname aan het congres, het nieuwe boek rond handhaving in de reeks ‘Actualia Milieurecht’ (uitgegeven bij die Keure), de documentatie en de catering.

Locatie

PAC - Zuid
Gent
België

Organisator

Studipolis - die Keure Opleidingscentrum

http://www.studipolis.be

Extra informatie

Na een jaar praktijkervaring met het milieuhandhavingsdecreet is het zinvol om de toepassing van de nieuwe handhavingsregelgeving onder de loupe te nemen in een eerste milieuhandhavingscongres. Dit doen we door enerzijds een overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het milieuhandhavingsrecht, zowel op wetgevend als op jurisprudentieel vlak, en anderzijds een ervaringsuitwisseling te organiseren met de belangrijkste actoren van de nieuwe milieuhandhaving. De doelgroep voor dit congres bestaat uit elkeen die professioneel met de Vlaamse milieuhandhaving bezig is: magistraten, advocaten, handhavingsambtenaren, lokale besturen, bedrijfsjuristen, enz. Erkend door de OVB voor 6 juridische punten – Wordt ten laste genomen door het IGO.

Contactgegevens

Annelies Claeys
Studipolis - die Keure Opleidingscentrum
Kleine Pathoekeweg 3
8000 Brugge
Tel.: 050/47.12.72
Fax.:
E-mail: studipolis@diekeure.be
Website: http://www.studipolis.be

Datum

04/06/2010