CONFOCUS SUMMER SCHOOL | Wijzigingen in de aanpak van Project-MER & Plan-MER onder de loep | 24-08-2017 Edegem

 

Programma

Summer School: wijzigingen in de aanpak van Project-MER & Plan-MER onder de loep

Project-MER

In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning wijzigt ook de aanpak van de project-MER.  We geven verduidelijking over de nieuwe procedure(s) van een project-MER en wijzen op de ruime keuzevrijheid in je MER-traject met mogelijke kansen en valkuilen. De eerste concrete ervaringen met de verschillende MER-procedures zullen zeker behandeld worden. 

Plan-MER

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.  We belichten de wijzigingen in de procedure en aanpak van een plan-MER en staan stil bij enkele nieuwe aspecten voor de rol van MER-deskundigen.

Sprekers

Dr. Sc. Quirin Vyvey (Milieucoördinator, Omgevingscoördinator, Ecoloog, MER-deskundige, MER-coördinator, ISO-coördinator, M-Tech Gent)
Dhr. Rik Houthaeve (erkend MER-deskundige, Sweco Belgium)

Accreditatie

Deze milieuopleidingen komen in aanmerking voor 4 uur permanente vorming voor de milieucoördinator.

Kostprijs

200 euro (exl. btw)
Confocus is erkend door de KMO-portefeuille.

Locaties en data

24-08-2017: Ter Elst, Edegem
MEER INFOINSCHRIJVEN

Heeft u vragen?

Barbara Castermans staat u graag te woord:
barbara.castermans@confocus.be 
0473 22 21 52

Confocus is erkend door de KMO-portefeuille.

Kiezen voor Confocus is kiezen voor:

  • dé referentie in milieuopleidingen
  • een persoonlijke aanpak
  • 13 jaar ervaring in het organiseren van opleidingen

 

Geplaatst door

Contactgegevens

Confocus
Sint-truidersteenweg 576A
3500 Hasselt

Reeks

Milieucyclus

Datum

24/08/2017