CONFOCUS SUMMER SCHOOL | materialendecreet - ISO 14001 - kosten-batenanalyse van een milieuproject | 22-08-2017 Gent * 29-08-2017 Edegem (DAG)

 

Programma

Summer School: materialendecreet | ISO 14001 | kosten-batenanalyse van een milieuproject

Gaan wijzigingen in de afvalwetgeving de circulaire economie realiseren?
In deze opleiding krijgt u een update van de recente wijzigingen aan de afvalwetgeving en wordt de link gelegd met het beleid dat de Vlaamse overheid ontwikkelt inzake de circulaire economie. VLAREMA, het uitvoeringsbesluit bij het materialendecreet heeft enkele nieuwigheden geïntroduceerd, maar ook structureel zijn er wijzigingen in het beleid. Zo ontstond ‘Vlaanderen Circulair’ en maakt de Vlaamse overheid verder werk van de transitie naar een circulaire economie. Hoe dat concreet gedaan wordt, krijgt u ook te horen.

ISO 14001

Korte inhoud weldra online

Kosten-batenanalyse van een milieuproject

Tijdens een kosten-batenanalyse worden de monetaire en niet-monetaire voor- en nadelen van een milieutechnologie ten opzichte van elkaar afgewogen. Dit houdt in dat ook de niet-monetaire effecten moeten worden gemeten en uitgedrukt in geldwaarde. Een milieuproject wordt uiteraard pas uitgevoerd als de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Daarnaast kan een kosten-batenanalyse worden ingezet om een selectie te maken tussen verschillende milieutechnologieën of -projecten. In deze sessie worden de basisrekentechnieken aangeleerd om een kosten-batenanalyse uit te voeren, met inbegrip van het begrip 'netto contante waarde' en de keuze van de discontovoet. De sessie wordt gestoffeerd met waarderingsmethoden uit eigen onderzoek van de onderzoeksgroep milieueconomie aan de UHasselt. 

Sprekers

Dhr. Werner Annaert (Algemeen directeur Go4Circle)
Mevr. Daniëlla Segers (Vinçotte) 
Prof. dr. Tom Kuppens (Milieueconoom @ Centrum voor Milieukunde (UHasselt))

Accreditatie

Deze milieuopleidingen komen in aanmerking voor 6 uur permanente vorming voor de milieucoördinator.

Kostprijs

400 euro (exl. btw)
Confocus is erkend door de KMO-portefeuille.

Locaties en data

22-08-2017: Holliday Inn Expo, Gent
MEER INFO | INSCHRIJVEN

29-08-2017: Ter Elst, Edegem
MEER INFOINSCHRIJVEN

Heeft u vragen?

Barbara Castermans staat u graag te woord:
barbara.castermans@confocus.be 
0473 22 21 52

Confocus is erkend door de KMO-portefeuille.

Kiezen voor Confocus is kiezen voor:

  • dé referentie in milieuopleidingen
  • een persoonlijke aanpak
  • 13 jaar ervaring in het organiseren van opleidingen

 

Geplaatst door

Contactgegevens

Confocus
Sint-truidersteenweg 576A
3500 Hasselt

Reeks

Milieucyclus

Datum

22/08/2017
29/08/2017