CO2-management voor Facility Managers

Met deze opleiding leert u als Facility Manager het CO2- en energie efficiëntiebeleid concreet vorm te geven, op te volgen en te controleren. Tevens wordt er dieper ingegaan op de werking van Energy Performance Contracting en hoe dit het werk van de Facility Manager kan verlichten en de risico’s voor het behalen van CO2-doelstellingen kan indekken. Tot slot wordt een werkwijze voorgesteld hoe het werkelijke comfort op een objectieve manier in kaart gebracht kan worden.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot Facility Managers die uit eigen initiatief of vanuit het kadermanagement de opdracht hebben gekregen het energie- of CO2-beleid vorm te geven en op zoek zijn naar een instrument die hen hierbij kan helpen. Uiteraard zijn ook andere personeelsleden die hiermee in aanraking komen (ceo’s, operationeel verantwoordelijken, energie managers, maar ook marketing managers) welkom.

Leerdoelen

 • Welke verandering wil je stimuleren via deze opleiding?
  • Het onmiddellijk realiseren van besparingen door energie-efficiëntie, door ontzorging van de Facility Manager en door het wegnemen van de risico’s.
 • Wat moeten de deelnemers kunnen veranderen in hun organisatie, na het volgen van deze opleiding?
  • Het opzetten van een beleid en doorvoeren van besparingen met gelimiteerde tijdsbesteding.
  • Hoe als Facility Manager het hoger management overtuigen om CO2- en energiebeleid hoger op de agenda te plaatsen.

Programma

Module 1: Algemene context

 • Algemene context energie/CO2: wat is Europa van plan en waar gaan we naartoe?
 • Wat betekent dit voor de taak van een facility manager?

Module 2: Overzicht tools

 • Welke tools kan een Facility Manager gebruiken om hier een voorloper in te zijn?

LUNCH

Module 3: Energiereductie met resultaatsgarantie

 • Hoe kan een Facility Manager ontzorgd worden wat betreft energie-efficiëntie, hernieuwbare energie productie en de aankoop van energie en met alle zekerheid hiervoor een target bereiken?

Module 4: Communicatie

 • Hoe kan een Facility Manager op een objectieve manier het comfort beoordelen en communiceren?

Kostprijs

€ 599 (Excl. BTW)

Locatie

Politeia, Brussel

Organisator

CSR Campus ism CO2logic

Extra informatie

Deze opleiding komt in aanmerking voor de permanente vorming van de milieucoördinator. Voor het volledige programma, alle praktische details en om in te schrijven, verwijzen wij u graag naar onze website.

Geplaatst door

Contactgegevens

CSR Campus
Rue de Fiennestraat 77
1070 Brussel

Datum

15/11/2016