CLP

Omschrijving

Programma

DOEL
Deze studiedag richt zich tot de fabrikanten, invoerders en downstreamgebruikers van chemische stoffen en mengsels.  Ingevolge de nieuwe regelgeving zullen de verantwoordelijkheden inzake indeling en etikettering voor deze bedrijven sterk wijzigen en zullen deze op korte termijn hun impact hebben.

PROGRAMMA
- Introductie CLP en GHS
- Toepassingsgebied :
- Wie en wat ?
- Uitzonderingen
- Indeling gevarenklassen:
- Physische gevaren
- Gezondheidsgevaren
- Milieugevaren
- Mengsels
- Etikettering en verpakking :
- Gevarenpictogrammen
- Signaalwoorden
- Gevarenaanduidingen
- Veiligheidsaanbevelingen
- Communicatie (REACH en veiligheidsinformatiebladen)
- Conclusie en vragenronde
- Onze diensten

Kostprijs

295EURO
Documentatie en koffiepauze inbegrepen

Locatie

Europa Hotel
Gent
België

Organisator

VINCOTTE ACADEMY

http://vincotte-academy.be

Geplaatst door

Contactgegevens

Steven Dierckx
VINCOTTE ACADEMY
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 674 59 94
Fax.: 02 662 23 36
E-mail: academy@vincotte.be
Website: http://vincotte-academy.be

Datum

23/09/2009