Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen - module 1

Programma

Het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, is één van de noodzakelijke voorwaarden om door de Vlaamse Overheid erkend te kunnen worden als bodemsaneringsdeskundige type 1.

Deze lessenreeks voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL en behandelt naast de relevante milieuwetgeving in verband met bodem en de standaardprocedure 'oriënterend onderzoek' ook de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet en het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet.

Tijdens de lessen komen ook verschillende praktijkoefeningen aan bod.

1.1. Relevante milieuwetgeving in verband met bodem op 17 oktober 2018

1.2. Standaardprocedrue 'Oriënterend bodemonderzoek' en richtlijnen schadegevallen op 25 oktober en 8 november 2018

1.3. Het CMA wat betreft de monsterneming in het kader van het bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten op 22 november 2018

1.4. Standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet op 28 november en 5 december 2018

Alle info op www.ugain.ugent.be/bodem

 

Kostprijs

1.500 euro

Locatie

UGain - UGent Academie voor Ingenieurs -Technologiepark 904 - 9052 Zwijnaarde

Organisator

UGain - Universiteit Gent 

Extra informatie

 

Contactgegevens

UGain - UGent Academie voor Ingenieurs - Universiteit Gent
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde

Datum

17/10/2018
25/10/2018
08/11/2018
22/11/2018
28/11/2018
05/12/2018

Bijlagen