6de Vlaams Vergistingsforum

Op 5 september 2019 organiseert Biogas-E het inmiddels 6de Vlaams Vergistingsforum in de gebouwen van Fluvius Leuven. Het congres wil kenniscentra, beleidsmakers, exploitanten en constructeurs van biogasinstallaties bij elkaar brengen en hierbij de nieuwste topics en ontwikkelingen binnen de biogassector onder de aandacht brengen. Het congres wordt opgedeeld in een plenaire sessie in de voormiddag en parallelle sessies in de namiddag. Afsluiten doen we met een netwerkreceptie.

 

Locatie

Fluvius 
Aarschotsesteenweg 58
3012 Leuven

 

Datum

5 september 2019

 

Programma

9.30 Ontvangst met koffie

10.00 Plenaire sessie

 • Verwelkoming: 15 jaar Biogas-E (Wouter Platteau, CEO BiogasTec en oprichter Biogas-E)
 • Rol en visie van Fluvius op de injectie van groen gas in onze netten (Joris Soens, Afdeling Assets & Netarchitectuur Fluvius)
 • Interconnectie tussen de elektriciteits- en gassector (Jan Mertens, Chief Scientific Officer, ENGIE Research en Colin Kuehnhanss, Policy Officer, European Commission
 • Re-branding biogas (Jan Rapp, Founder Biogasakademin)
 • Slotwoord en conclusie

12.00 Lunch

13.00 Innovatieve biogas-businessmodellen

 • Inleiding in de projecten Pocket Power en TransBio (Inagro/Biogas-E)
 • Vergisting van niet-VLAREMA conforme stromen (Koen Ponseele, Ecoson)
 • Project NPirriK: Innovatieve water- en nutriëntenrecuperatietechniek (Tim Keysers, Arbio)
 • Uitbreiding van kleinschalige biogasproductie in de landbouw (Anke De Dobbelaere, Inagro)

14.30 Koffiepauze

15.00 Parallelle sessies

 • Sessie 1: Broeikasgasbalans van een biogasinstallatie
 • Sessie 2: Lokaal gebruik van biogas
 • Sessie 3: Fermentatie als schakel in de groene chemie

16.30 Afsluitende receptie

Voor het volledige programma klik hier.

 

Inschrijving

https://www.biogas-e.be/vergistingsforum2019/inschrijven

Kostprijs niet-leden 150€

 

Extra informatie

Contacteer info@biogas-e.be

 

Geplaatst door

Contactgegevens

Biogas-E vzw
Graaf Karel de Goedelaan 5 (The reactor)
8500 Kortrijk

Datum

05/09/2019