Onderzoeksrapporten

TITEL DATUM

Evaluatie ontsluitingsmethode voor de bepaling van fosfor in veevoeder
C. Vanhoof, F. Beutels, K. Duyssens en K. Tirez

dec 2012

Evaluatie discrete analyser voor de bepaling van nitraat en ammonium in bodem en mest
C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez

jan 2012

Houdbaarheid van N parameters en destructie van P in mestmonsters
C. Vanhoof, A. Cluyts, K. Duyssens, E. Poelmans, Wendy Wouters en K. Tirez

sept 2011

Validatie meetmethodiek voor bepaling van plantbeschikbare P in ammoniumlactaat
L. Goetelen, Groep AN, C. Vanhoof en K. Tirez

feb 2011

Houdbaarheid van bodemmonsters voor de bepaling van nitraatresidu
C. Vanhoof, J. De Wit, W. Wouters en K. Tirez

dec 2010

Optimaliseren van de bemonsteringsmethodiek bij rij- en bandbemeste groentepercelen voor de bepaling van het nitraatgehalte
C. Vanhoof, H. Van den Broeck, Groep AN en K. Tirez

jan 2010

Invloed van de boordiameter en de monstervoorbehandeling op de analyseresultaten van nitraat in de bodem
C. Vanhoof, H. Van den Broeck, J. Patyn, Groep AN en K. Tirez

maa 2009