Energiekengetallen

Sinds 1995 is het IEA (International Energy Agency) bezig met het ontwikkelen van energie-indicatoren. De eerste publicatie is verschenen bij het IEA in 1997 met als titel “Indicators of energy use and efficiency”. De IEA onderscheidt twee types van indicatoren in dit verband, namelijk “monetaire” en “fysieke” indicatoren. De eerste verwijzen naar economische activiteiten, de laatste naar meer specifieke, individuele activiteiten. In dit rapport gaat het om de laatste soort. De energie-indicator waarbij het energieverbruik wordt uitgezet ten opzichte van de bruto toegevoegde waarde of een andere economische indicator (omzet, uitvoer of investeringen) wordt nu al zoveel mogelijk opgenomen in het rapport van de energiebalans Vlaanderen.

Kengetallen in verband met energieverbruik kunnen nuttig zijn als vergelijkingseenheid voor energieverbruiken binnen de sector en tussen verschillende sectoren. De waarden die in dit rapport worden weergegeven, zijn berekende waarden op basis van de gegevens uit de VITO-enquêtes aan de tertiaire sector en van gegevens die bekomen werden van de gemeenten in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid. Deze gegevens worden eveneens door VITO aangewend voor de opstelling van de jaarlijkse energiebalans voor Vlaanderen.

Afgeleid rapport: