Ecologiepremie

VITO’s BBT advies ligt mee aan de basis van de Vlaamse ecologiepremie regeling.

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse gewest. Onder ecologie-investeringen worden milieu-investeringen en investeringen op energiegebied verstaan.

Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, voor haar rekening.

De maatregel kadert in het economisch beleid van de Vlaamse Regering wat de ontwikkeling van een groene economie centraal stelt. De ecologiepremie speelt een belangrijke rol in de toepassing van duurzame bedrijfsprocessen in onze economie.

De investeringen die in aanmerking komen, zijn opgenomen in een limitatieve technologieënlijst (LTL). Het BBT-Kenniscentrum adviseert de overheid bij het beoordelen van de technologieën en opstellen van de LTL, onder meer op basis van BBT-studies.

De LTL en alle relevante info over de ecologiepremie is te consulteren via de website van het Agentschap Ondernemen: www.vlaanderen.be/ecologiepremie.