Doel

Wie afvalstoffen, afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringswerken-voorzorgsmaatregelen-veiligheidsmaatregelen-grondverzet) wil storten op een daartoe vergunde stortplaats, verbranden of meeverbranden in een daartoe vergunde inrichting, kan aanspraak maken op het nultarief aan milieuheffing indien aangetoond wordt dat deze afvalstoffen niet reinigbaar of niet recycleerbaar zijn.

VITO heeft in opdracht van OVAM een expertsysteem ontwikkeld waarmee  kan bepaald worden of de aangeboden partijen uitgegraven bodem al dan niet reinigbaar zijn.  Het beslisondersteunend systeem (BOS) is ontwikkeld om de reinigbaarheid van verontreinigde grond op indicatieve wijze te beoordelen.  De methodiek is beschreven in het bijhorend rapport. Met het programma kunnen de betrokkenen de reinigbaarheid op een relatief eenvoudige en indicatieve wijze beoordelen. 

Dit programma wordt gebruikt als ondersteuning binnen de bestaande procedure voor de aanvraag van het nultatrief aan milieuheffing.  Deze procedure vindt u terug op de website van OVAM (http://www.ovam.be/verminderde-milieuheffing).  De aanvraag voor het storten, verbranden of meeverbranden van verontreinigde grond moet dus nog steeds vergezeld zijn van een verklaring 'niet-reinigbare grond' afgeleverd door de werkgroep OVB - grondreinigingscentra.

Start de applicatie