Code van goede praktijk

Onderstaande Codes van Goede Praktijk werden opgesteld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) als referentielaboratorium in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, en in samenwerking en overleg met een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van fabrikanten, installateurs, eindgebruikers in de watersector en toezichthouders. Deze Codes leggen een aantal periodieke controles en voorschriften voor de installatie en het onderhoud van de controle-inrichting (voor open systemen) en/of van het debietmeetsysteem (voor gesloten systemen; voor open systemen indien van toepassing) op, zodat de bepaling van het debiet als voldoende betrouwbaar kan beschouwd worden. Het uitgangspunt hierbij was dat de kwaliteit van een debietmeting door of via apparatuur van de exploitant, een zelfde kwaliteitsniveau moeten behalen als deze door een erkend laboratorium.

Elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen

Deze Code van Goede Praktijk beschrijft de richtlijnen voor de installatie, het onderhoud en controle van elektromagnetische (EM) debietmeters voor afvalwater.

Debietmeting van afvalwater in open systemen

De publieke consultatie over de ontwerpversie "Code van Goede Praktijk voor de installatie, het onderhoud en de controle van een open controle-inrichting voor debietmeting van afvalwater"  liep tot 25 mei 2018 en werd inmiddels afgerond. Wij danken u voor uw opmerkingen, die momenteel worden verwerkt.


Code van goede praktijk voor de goedkeuring van de methode voor de zelfcontrole van water door de exploitant

Deze code van goede praktijk beschrijft de werkwijze om de goedkeuring van de methode voor zelfcontrole door de exploitant op een uniforme wijze te laten verlopen. De goedkeuring van de methode volgens deze code van goede praktijk is een verplichting volgens titel II van het VLAREM. Deze code van goede praktijk treedt vanaf 1 februari 2019 in werking.