Cijferreeksen

Een globale energiebalans geeft op een coherente manier een inventaris van de energiestromen in een bepaald jaar en voor een bepaald gebied. De energiestromen kunnen zowel in fysische als in energie-eenheden uitgedrukt worden.

De volgende tabel geeft een overzicht weer van het energieverbruik in Vlaanderen op basis van de energiebalansen van Vlaanderen 1990 - 2014 :

Door het verkrijgen van betere of meer gedetailleerde gegevens of door het aanpassen van de methode kunnen de cijfers (ook vroegere jaren) wijzigen. Telkens bij het verschijnen van een nieuw rapport over de energiebalans wordt de hele cijferreeks aangepast.

 

ONAFHANKELIJKE BALANSEN
januari 2016
Balans 1990
Balans 1994
Balans 1995
Balans 1996
Balans 1997
Balans 1998
Balans 1999
Balans 2000
Balans 2001
Balans 2002
Balans 2003
Balans 2004
Balans 2005
Balans 2006
Balans 2007
Balans 2008
Balans 2009
Balans 2010
Balans 2011
Balans 2012
Balans 2013
Balans 2014