(B)REFs

De Europese BBT-studies (BREFs) worden opgesteld door het IPPC-bureau van het onderzoekscentrum IPTS in Sevilla in het kader van de Europese IPPC-richtlijn en de Richtlijn Industriële Emissies . Deze BREFs geven per bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn. Een wijziging in de Richtlijn Industriële Emissies ten opzichte van de IPPC-richtlijn is het gebruik van BBT-conclusies.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afgewerkte (B)REF-studies en (B)REF-studies in voorbereiding of herziening. Door te klikken op de naam van de sector krijgt u een samenvatting van de studie, naam van de contactpersoon en kan u het volledige rapport downloaden. Voor de BREFs die nog werden opgesteld onder de IPPC Richtlijn  kunt u op deze pagina's ook checklijsten downloaden.Met deze checklists kunnen vergunningsverleners en bedrijven nagaan in hoeverre de BBT uit de BREF worden toegepast.

De studies komen tot stand in een participatief proces, waarin zowel de industrie als de lidstaten betrokken zijn.  Voor dit proces heeft de Europese Commissie richtlijnen gepubliceerd. Het BBT-kenniscentrum is hierin betrokken als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid. Voor de voorbereiding van de Vlaamse input en standpunten wordt VITO ondersteund door een Vlaams begeleidingscomité.  Indien u deel wenst uit te maken van het begeleidingscomité, of meer informatie wenst over de verschillende BREFs, kan u contact nemen  met de aangegeven contactpersoon.

De laatste stand van zaken over de herziening van de BREFs is ook te raadplegen op de website van het IPPC-Bureau.

De technieken uit de afgewerkte BREFs zijn ook te doorzoeken via onze BBT-databank.

 

SECTOR DATUM STATUS
Afgasbehandeling in de chemische sector
Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector | WGC
2017 in opmaak
Afvalbehandeling
Waste treatment industries | WT
2018 nieuwe studie
Afvalverbranding
Waste incineration | WI
2019  
Anorganische bulkchemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmest)
Large volume inorganic chemicals - Ammonia, acids & fertilisers | LVIC-AAF
2006  
Anorganische bulkchemicaliën (vast en overig)
Large volume inorganic chemicals - Solids & others | LVIC-S
2007  
Anorganische fijnchemicaliën
Production of speciality inorganic chemicals | SIC
2007  
Behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector
Common waste water and waste gas treatment / Management systems in the chemical sector | CWW
2016  
Bulk organische chemie  
Large volume organic chemicals | LVOC
2017  
Cement en kalk
Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide | CLM
2013  
Chlooralkali
Production of Chlor-alkali | CAK
2014  
Emissies uit opslag  
Emissions from storage (of bulk or dangerous materials) | EFS
2006  
Energie-efficiëntie
Energy efficiency | ENE
2009  
Ferrometaal
Ferrous metals processing industry | FMP
2001 in herziening
Gieterijen
Smitheries and foundries | SF
2005  
Glas
Manufacture of glass | GLS
2013  
Ijzer en staal
Iron and steel production | IS
2012  
Intensieve veeteelt
Intensive rearing of poultry and pigs | IRPP
2017  
Keramische industrie
Ceramic Manufacturing Industry | CER
2007  
Koeling
Industrial cooling systems | ICS
2001  
Leerlooierijen
Tanning of hides and skins |  TAN
2013  
Non-ferrometaal
Non-ferrous metals industries | NFM
2017  
Oppervlaktebehandeling met organische oplosmiddelen
Surface treatments using organic solvents | STS
2007 in herziening
Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen
Surface treatment of metals and plastics | STM
2006  
Organische fijnchemie
Manufacture of organic fine chemicals | OFC
2006  
Productie van houten plaatmaterialen
Wood-based Panels Production | WBP
2016  
Polymeren
Production of polymers | POL
2007  
Pulp en papier
Production of pulp, paper and board | PP
2015  
Raffinaderijen
Refining of Mineral Oil and Gas | REF
2015  
Slachthuizen en dierlijke nevenproducten
Slaughterhouses and animal by-products | SA
2005 in herziening
Stookinstallaties
Large combustion plants | LCP
2017  
Textiel
Textiles industry | TXT
2003 in herziening
Voeding
Food, drink and milk industries | FDM
  2019  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de afgewerkte REFs. Door te klikken op de naam van de sector krijgt u een samenvatting van de studie en kan u het volledige rapport downloaden.

SECTOR DATUM STATUS
Economics and cross media 
Economic and cross media issues under IPPC | ECM
 2006  
Monitoring 
Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations |ROM
 2018