BREF-studie voor het looien van huiden en vellen

Deze BREF heeft betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:

  • 6.3. Het looien van huiden en vellen in installaties met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag;
  • 6.11. Een niet onder het toepassingsgebied van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad ( 1 ) vallende zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater dat wordt geloosd door een installatie waarin de onder 6.3 (boven) vallende activiteiten worden uitgevoerd.

Tenzij anders vermeld, kunnen de genoemde BBT-conclusies worden toegepast op alle installaties waarop deze BBT- conclusies van toepassing zijn.

De studie als PDF downloaden : BBT-conclusies (2.03 MB) | volledige rapport (EN - 8.39 MB - 295 pag.)

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies