BREF-studie voor de productie van platen en panelen op basis van hout

Deze BREF heeft betrekking op de activiteiten die worden beschreven in bijlage I, punt 6.1, onder c), bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk: — de fabricage, in industriële installaties, van een of meer van de volgende platen en panelen op basis van hout: oriented strand board (OSB), spaanplaat of houtvezelplaat, met een productiecapaciteit van meer dan 600 m3 per dag.

De BBT-conclusies betreffen in het bijzonder het volgende:

  • de fabricage van platen en panelen op basis van hout;
  • locatiegebonden stookinstallaties (inclusief motoren) die hete gassen voor direct verwarmde drogers produceren;
  • de fabricage van geïmpregneerd papier met harsen.

De BBT-conclusies gaan niet in op de volgende activiteiten en processen:

  • locatiegebonden stookinstallaties (inclusief motoren) die geen hete gassen voor direct verwarmde drogers produceren;
  • het lamineren, het lakken of het schilderen van onbewerkte platen.

 

Andere referentiedocumenten die relevant zijn voor de activiteiten waarop deze BBT-conclusies betrekking hebben, zijn:

Referentiedocument

Onderwerp

Monitoring van emissies naar lucht en water afkomstig van IED-installaties

Monitoring van emissies naar lucht en water

Grote stookinstallaties

Stooktechnieken

Afvalverbranding

Afvalverbranding

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

Afvalverwerking

Afvalverwerking

Emissies uit opslag

Opslag en behandeling van grondstoffen en producten

Economische aspecten en cross-media-effecten

Economische aspecten en cross-media-effecten van technieken

Organische bulkchemie

Productie van melamine, ureumformaldehydeharsen en methyleendifenyldiisocyanaat

 

De studie als PDF downloaden :  BBT-conclusies | volledig rapport (EN -  278 pag.)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Industriële fabricage OSB, spaanplaat en vezelplaat: 19.9

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies