BREF-studie voor de productie van ijzer en staal

Deze BREF heeft betrekking op de industriële activiteiten beschreven in bijlage I van Richtlijn 2010/75/EU, namelijk:

 • activiteit 1.3: de productie van cokes;
 • activiteit 2.1: het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts;
 • activiteit 2.2: de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur.
De BBT-conclusies betreffen in het bijzonder de volgende processen:
 • het laden, lossen en transport van bulkgrondstoffen;
 • het samenvoegen en mengen van grondstoffen;
 • het sinteren en pelletiseren van ijzererts;
 • de productie van cokes uit cokeskool;
 • de productie van gesmolten metaal in het hoogoventraject, inclusief slakkenverwerking;
 • de productie en raffinage van staal met behulp van het oxystaalprocedé, inclusief panontzwaveling bij voorbewerking, panmetallurgie bij nabewerking en slakkenverwerking;
 • de productie van staal in vlamboogovens, inclusief panmetallurgie bij nabewerking en slakkenverwerking;
 • het continugieten (gieten van dunne plakken/dunne strippen en direct vormgieten (near-shape)).
Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op de volgende activiteiten:
 • de productie van kalk in ovens, behandeld in het BREF Cement-, kalk- en magnesiumoxideproducerende industrie (CLM);
 • de terugwinning van non-ferrometalen uit reststoffen (bv. vlamboogovenstof) en de productie van ijzerlegeringen, behandeld in het BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM);
 • zwavelzuurfabrieken in cokesovens, behandeld in het BREF Anorganische bulkchemie: ammoniak, zuren en kunstmest (LVIC-AAF).

De studie als PDF downloaden : BBT-conclusies (NL - 1.03 MB)  |   volledige rapport (EN - 7.01 MB - 623 pag.)

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Het roosten, pelletiseren of sinteren van ertsen: 20.2.1
 • Productie van ruwijzer of staal: 20.2.2.2°
 • Productie van cokes: 20.1.1

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

 

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
BREF's Iron and Steel en Glass beschikbaar in boekvorm 28/11/2012 - 16:51
Checklijsten BREF's Iron&Steel en Glass 11/09/2012 - 11:23