BREF-studie voor de keramische industrie

Dit document gaat over de industriële activiteiten zoals gespecificeerd in paragraaf 3.5 van bijlage I van de IPPC richtlijn, namelijk:

3.5. Installaties voor de fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³.

Dindustriële activiteiten die binnen deze omschrijving vallen, worden in dit document 'keramische industrie' genoemd. Volgende sectoren die zijn gebaseerd op de fabricage van keramische producten komen aan bod:

 • vloer- en wandtegels
 • bakstenen en dakpannen
 • aardewerk en siergoed (huishoudelijke keramische producten)
 • vuurvaste producten
 • sanitair
 • technisch keramiek
 • grésbuizen
 • aggregaten van geëxpandeerde klei
 • anorganisch gebonden slijpproducten

Naast de basisproductieactiviteiten beslaat dit document ook de rechtstreeks hiermee samenhangende activiteiten die een effect zouden kunnen hebben op emissies of verontreiniging. Het omvat dus activiteiten vanaf de voorbereiding van grondstoffen tot de verzending van eindproducten. Bepaalde activiteiten, zoals de winning van grondstoffen, worden niet behandeld, aangezien deze niet worden beschouwd als rechtstreeks samenhangend met de primaire activiteit.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 113 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 2780 Kb - 258 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

 • Het fabriceren van keramische producten dmv. verhitting met een productiecapaciteit meer dan 75 ton per dag: 20.3.5.b)
 • Het fabriceren van keramische producten dmv. verhitting met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ : 20.3.5.c)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studie