BREF-studie pulp-en papierindustrie

Deze BREF heeft betrekking op de activiteiten die zijn beschreven in punt 6.1, onder a), en punt 6.1, onder b), van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU, namelijk de geïntegreerde en niet-geïntegreerde fabricage, in industriële installaties, van:

a. papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen;
b. papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 t per dag.
 

Deze BBT-conclusies hebben in het bijzonder betrekking op de volgende processen en activiteiten:

i. chemische pulpproductie:
  a. pulpproces op basis van sulfaat (kraft),:
  b. pulpproces op basis van sulfiet,
ii. mechanische en chemisch-mechanische pulpproductie,
iii. verwerking van papier voor recycling met en zonder ontinkting,
iv. papierproductie en aanverwante processen,
v. alle terugwinningsinstallaties en kalkovens geëxploiteerd in pulp- en papierfabrieken.

 

Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op de volgende activiteiten:

  1. fabricage van papierpulp uit niet-houtachtig ruw vezelmateriaal (bijv. pulp uit eenjarige planten),
  2. stationaire verbrandingsmotoren,
  3. stookinstallaties voor het opwekken van stoom en elektriciteit, anders dan terugwinningsinstallaties,
  4. drogers met interne branders voor papiermachines en coaters.

De studie als PDF downloaden :   BBT-conclusies + Rectificatie 04/12/2014 + Rectificatie 06/01/2017  | volledig rapport (EN - 906 pag.)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • De fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen: 33.1
  • De fabricage, in industriële installaties, van papier of karton : 33.2.e)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies