BREF-studie polymeren

Dit document richt zich op de voornaamste producten van de Europese polymeerindustrie, zowel wat betreft omvang van productie als effecten voor het milieu. Hoofdzakelijk installaties voor de productie van één specifiek polymeer vormen het onderwerp van deze studie. Besproken producten zijn ondermeer polyolefinen, polystyreen, polyvinylchloride, onverzadigde polyesters, styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie, butadieen houdende rubbers verkregen door oplossingspolymerisatie, polyamiden, polyeth(yl)eenterefthalaatvezels en viscosevezels.
Voor de installaties voor de productie van polymeren werd geen specifieke drempelwaarde voorzien in de IPPC-richtlijn.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 63 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 4161 Kb - 315 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Productie van zuurstofhoudende koolwaterstoffen: 7.11.1°b)
  • Productie van kunststofmaterialen: 7.11.1°h)
  • Productie van synthetische rubber: 7.11.1°i)

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies